Tal på deltakarar i gravferd


Få oversikt over kor mange deltakarar våre kyrkjer og seremonibygg er opna for.

 

Artikkelen er sist oppdatert 24. mars 2021.

Krematoriet - 30 deltakarar
Skarbøvik kirke - 30 deltakarar 
Ålesund kirke - 50 deltakarar
Volsdalen kirke - 46 deltakarar
Ellingsøy kyrkje - 50 deltakarar
Borgund kyrkje - 50 deltakarar
Spjelkavik kyrkje - 50 deltakarar
Skodje kyrkje - 50 deltakarar
Ørskog kyrkje - 50 deltakarar
Vatne kyrkje - 50 deltakarar
Hamnsund kyrkje - 40 deltakarar
Brattvåg kyrkje - 50 deltakarar
Hildre kyrkje - 35 deltakarar
Haramsøy kyrkje - 50 deltakarar
Fjørtoft kyrkje - 34 deltakarar
Harøy kyrkje - 30 deltakarar
Sandøy kyrkje - 20 deltakarar

- Personar som ikkje bur saman skal halde minst 2 meter avstand målt frå skulder til skulder i alle
retningar. Arrangøren skal sørge for dette. Krav til avtand gjeld også ved inn- og utgang, ved toalettbesøk o.l.

Vi har lagt til grunn at det gjeldande nasjonale maksimumstalet også innbefattar tilsette frå kyrkja og graferdsbyrået (normalt fire personar). 

Tilbake