Tal på deltakarar


Få oversikt over kor mange deltakarar våre kyrkjer og seremonibygg er opna for.

 

Bestemmelser gjelder fra 8. juni:

  • Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger. Arrangøren skal sørge for dette. Vi anbefaler at kirken lokalt vurderer behov for ekstra kirkeverter e.l. som påser at deltakerne holder nødvendig avstand.
  • Antallet til stede skal tilpasses at krav til avstand kan overholdes.
  • Kravet gjelder også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utganger bør tilpasses dette.

  • Dermed blir det følgende antall i begravelser og gudstjenester:

Kirke/lokale

Antall

Krematoriet

50

Skarbøvik kirke

40

Ålesund kirke

200

Volsdalen kirke

150

Ellingsøy kirkekjeller

40

Borgund kirke

125 + 15 på galleriet

Spjelkavik kirke

170

Skodje kirke

100

Ørskog kirke

200

Vatne kirke

65 + 15 på galleriet

Hamnsund kirke

50

Brattvåg kirke

90

Hildre kirke

50 + 15 på galleriet

Haram kirke

80

Fjørtoft kirke

50

Harøy kirke

80

Sandøy kirke

45

- Medvirkende skal ikke telles med i antallet deltakere.
- Medvirkende er bl.a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet og utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.
- Antallet medvirkende bør begrenses til det som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet ut fra en lokal vurdering.

Tilbake