Kontaktinformasjon


Ålesund kyrkjelege fellesråd

Adresse: Daaeskogen Næringsbygg, Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Telefon:
70 16 53 00
Epost:
postmottak@kyrkja.alesund.no

Kyrkjeverje

Andrea Hunger

70165301

Send epost

Driftsleder

Geir Peter Aure

70165302

Send epost

Konsulent servicekontor

Lilly Anne Lervåg

70165300

Send epost

Prost

Svein Runde

70165322

Send epost

Sekretær Servicekontor

Birgitte Slinning

70165300

Send epost

Ikt/ Personalkons.

Solfrid Stavnesli

70165307

Send epost

Prostesekretær

Siri R. Bergh Sætremyr

70165300

Send epost

Gravferdskonsulent

Margrethe Vattøy

70165303

Send epost

Sekretær gravferd

Heidi Elin Viken

70165392

Send epost