Ålesund kirkelige fellesråd > Skjema > Bestilling av sommerstell
Tilbud

Tjenester                                                             priser


Alternativ 1 enkel
3 knollbegonia, 6 lobelia, 17-mai bukett             kr   945,-

Alternativ 2 enkel
3 høstbegonia, 6 lobelia, 17-mai bukett           kr  1.095,-

Alternativ 3 
5 knollbegonia, 9 lobelia, 17-mai bukett          kr  1 210,-


Alternativ 1 dobbel
7 knollbegonia, 12 lobelia, 17-mai bukett       kr  1 580,-

Alternativ 2 dobbel
7 høstbegonia, 12 lobelia, 17-mai bukett        kr  1 725,- 

Alternativ 4
1 knoll, 17-mai bukett                                      kr    660,- 

Tillegg 2 høstlyng                                          kr     320,-


Etablering av ny stellavtale                           kr    500,-

Mosekrans, blomster til Alle helgens dag og bukett til 17. mai, pris kr. 320,- pr. alternativ.


17-mai bukett blir satt ut på alle graver dagene før 17. mai i egnede vaser. Vi tar sikte på at alle gravene skal være beplantet til St. Hans.
Vanning, påfylling av jord og gjødsling etter behov.

ÅRLIG REGNING
Regningene sendes ut i februar og stellet pågår til det sies opp. Vi sender ikke ut purringer, og ubetalte regninger blir sett på som oppsigelse av stellet. Stell for gjeldende år blir da ikke gjennomført..

LEGAT
Det er ikke lenger mulig å opprette legat hos oss, det er kun mulig å bestille stell med årlig regning fra 2019

Ta gjerne kontakt på telefon 70 16 53 00.

Gravnummer
Du kan søke etter gravnummer for graven som skal stelles her.

Bestilling av stellavtale