Ålesund kirkelige fellesråd > Fellesrådet
Medlemmer av Ålesund kirkelige fellesråd

 

Robert Iversen , Ålesund menighetsråd, leder
Elling Wiik, Volsdalen menighet                                    
Bjørg H. Slotsvik, Ellingsøy sokneråd                        
Anne - Marit Molnes Hagelund, Spjelkavik sokneråd                           
Kristin Roald Bjørnøy, Borgund sokneråd, nestleder
Svein-Rune Johannessen, Kirkeverge                         
Svend Klemmetsby, Oppnevnt av biskopen i Møre
Åse-Marie Myren, valgt av Ålesund kommune

Daglig ledelse:
Svein-Rune Johannessen, Kirkeverge

Ålesund kirkelige fellesråd
Innkalling 2019-06-12
Innkalling 2019-05-14
Innkalling 2019-02-12
Innkalling 2019-01-15
Innkalling 2018-10-24
Innkalling 2018-09-06
Innkalling 2018-04-16
Møtebok for Ålesund kirkelige fellesråd - 31.01.2018
Innkalling 2018-01-31