Ålesund kirkelige fellesråd > Dåp
Velkommen til dåp i kirkene i Ålesund

Alle som ønsker dåp i Ålesund, Volsdalen, Ellingsøy, Borgund og Spjelkavik sokn skal nå registrere dåpsønske på nett.
 
Før du kan registrere dåp må du ha personnummer til barnet og et mobilnummer til en av foreldrene. 
Navnevalgskjema med fødsels- og personnummer blir sendt dere fra folkeregisteret kort tid etter at barnet er født.
Foreldrene må sende inn navnevalgskjema før de mottar fødselsattest. Det er folkeregisteret som godkjenner barnet sitt navn og utsteder fødselsattest. 

Vi ønsker at barnet døpes i den kirke/sokn der dere er bosatt. Dersom dere ønsker dåp i en annen kirke utenfor Ålesund kommune, må dette avtales med det respektive kirkekontor. Dåpen må likevel meldes til Kirkens servicekontor på telefon (70165300) eller på epost; postmottak@kirken-aalesund.no 
Dere deltar på dåpssamling i den menighet der dere hører til.

Det kan være begrenset plass for dåp ved noen gudstjenester, og noen av menighetene har begrensninger for antall dåp av barn bosatt utenfor kirkesoknet. Vi tar forbehold om ledige plasser. Bekreftelse på plass blir gitt så snart som mulig fra Kirkens servicekontor.

Registrer dåpsforespørsel her
 
Har du spørsmål om dåp, ta kontakt med Kirkens servicekontor på 70 16 53 00 eller pr. e-post: postmottak@kirken-aalesund.no.