Ålesund kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Festeavgift 2019

Festeavgift 2019

Informasjon om festeavgift for 2019.

Vi sender i disse dager ut festeavgift for alle graver som forfaller i 2019, i denne sammenheng får vi
veldig mange telefoner og det vil derfor kanskje være vanskelig å nå oss på telefon de første dagene.
Vi oppfordrer derfor publikum som ikke kommer gjennom på telefonen til å sende en epost, denne kan
sendes til: postmottak@kirken-aalesund.no

Vi vil prøve å svare så snart vi kan.

Pga. kommunesammenslåing fra 01/01-2020, er det er bestemt at alle graven som forfaller i løpet av
2019 blir fakturert nå på våren. Om det skulle være behov for en utsettelse på din faktura kan du ta
kontakt med oss på epost eller telefon, så finner vi en løsning.
Vi velger også å legge ut litt info som vi vet det blir mange spørsmål om.

Gravsted med flere graver: mange tror at når graven har ett felles gravminne, så er det kun en grav.
Dette er ikke alltid tilfelle. Det er mange varianter, den mest vanlige er dobbelgrav med felles
gravminne, slik:


I dette tilfellet må man betale kr 2050,- pr. grav for 10 nye år, altså blir fakturabeløp på denne kr 4100,- Dette fordi man må betale for grav nr 1 og grav nr 2.

Noen har også reserverte graver, det kan se slik ut:

På denne varianten, så er det en reservert en grav ved siden av den første som ble brukt. I mange tilfeller ønsker kanskje fester å slette den ubrukte graven. Det er ikke et problem, men vær da klar over at man da må flytte gravminnet til midten av grav nr 1, og det kan ikke være bredere enn 75 cm. Da vil den reserverte graven bli brukt av andre. Her vil det også faktureres kr 2050,- pr grav for 10 år, slik som i tilfellet over.

Det finnes som sagt mange varianter, men likt med alle er at det må betales pr. grav, uavhengig av hvor gravminnet står. Det er altså selve plassen som er opptatt man betaler for.

Andre ting som kan være viktig å vite i forhold til festeavgift er at det kun er festeren som kan slette
eller endre graver, vi må ha det skriftlig fra fester om det skal være noen endring. Hvis man fyller ut
slettebrevet som følger med faktura, så er det kun festerens underskrift som gjelder. Om andre, som
for eksempel barn/ektefelle etc skriver under, så vil det ikke bli utført noen endring eller sletting på
denne graven.

 


Del denne artikkel på e-post