Ålesund kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
LIVSLYST Mestringskurs for vaksne etterlate

29.08.2019

LIVSLYST Mestringskurs for vaksne etterlate

NÅR DET RØYNER PÅ

Mestringskurs for voksne etterlatte

«Livslyst når det røyner på» er et mestringskurs for voksne etterlatte som har mistet en nærstående i kreft eller annen sykdom. Kurset er utarbeidet av Kreftforeningen, og arrangeres i et samarbeid mellom kreftkoordinator i Haram, Sula og Ålesund. Kurset bygger på kognitiv læring, og gir nyttige verktøy for å mestre hverdagen når livet er vanskelig. Deltakerne får også anledning å utveksle erfaringer med andre som er i en sammenlignbar situasjon. Kurset går over fire kvelder og er åpent for deltakere fra hele Sunnmøre.