Ålesund kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Konsert

Konsert

Priser ved leie av lokaler.

Leie av kirke til konsert eller liknende:  15% av brutto billettsalg     
Minsteleie:     
To første timer.                                        kr 3 200,-
+ for hver påfølgende time                      kr    450,-                                 
for hver påfølgende time etter kl. 23.00  kr    550,-
Prøver før forestilling, pr. time.               kr    370,-      
                                      
Når vedkommnde sokneråd selv står som arrangør, kreves soknerådet etter satsene for minsteleie, dersom brutto billettinntekter er på minst kr 6 500,-.
I spesielle tilfeller gis kirkevergen anledning til å fravike regulativet og kreve spesiell leie.


Del denne artikkel på e-post