Ålesund kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Priser ved gravferd

Priser ved gravferd

Priser i forbindelse med gravferd.

Leie av kirke til gravferd når avdøde var bosatt utenfor kommunen, eller tilhører annet trossamfunn    kr.3.435,-

Leie av Krematoriet til gravferd når avdøde var bosatt utenfor kommunen                                             kr 3 435,-
Preludering og/eller øving med solist                                                                                                       kr.   600.-
Leie av organist til gravferd når avdød var bosatt utenfor kommunen eller tilhører annet trossamfunn  kr.1.850,- 


Del denne artikkel på e-post