Ålesund kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Priser ved vielse

Priser ved vielse

Her er satsene for tjenester knyttet til vielse.

Bruk av kirke for vielse, personer bosatt utenfor soknet:                  kr 3.950-
Bruk av kirke for vielse, personer som tilhører annet trossamfunn     kr 3.950,-
Leie av organist annet trussamfunn                                                kr 1.850,- 
Øving m /solist 1 time                                                                   kr 700.- 
For påfølgende time                                                                      kr 500.-


Del denne artikkel på e-post