Ålesund kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Viktige skjema som må fylles ut i forbindelse med vigsel

Viktige skjema som må fylles ut i forbindelse med vigsel

Viktige skjemaer som må fylles ut i forbindelse med vigsel:

"Erklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene", "Forlovererklæring" og eventuelt, "Melding om endring av navn til folkeregisteret"

Last ned skjemaene her.
Skjemaene fylles ut i god tid, tidligst 4 måneder før vigselen.
Når skjemaene er fylt ut får dere tilsendt en prøvingsattest fra folkeregisteret.
Denne må sendes videre til kirkekontoret så snart dere har mottatt den.

NB! Disse papirene må være i orden og sendt kirkekontoret for at dere skal kunne bli viet!

For Forespørsel om vigsel trykk her


Del denne artikkel på e-post