Ålesund kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Vigsel i Den Norske Kirke i Ålesund

Vigsel i Den Norske Kirke i Ålesund

Her får du infomasjon om fremgangsmåten for vigsel i våre kirker.

Ekteskapet
Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en 
juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen består av skriftlesning og forbønn.
Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består dermed av to deler; den juridiske delen med selve ekteskapsinngåelsen,
og den kirkelige delen med skriftlesning og forbønn.

Ordinerte prester har vigselsrett på lik linje med sorenskriveren / byfogden.
Det skal være to vitner tilstede ved ekteskapsinngåelsen (forlovere).
Folkeregisteret har ansvar for å prøve vilkårene for ekteskapsinngåelsen. 
Når dere planlegger bryllup må dere altså kontakte både kirkekontor og folkeregister.

Kontakt kirkekontoret i god tid for å avtale tid og kirke
Presten tar kontakt  før vigselen for å avtale tidspunkt for samtale.I Ålesund foretas det vigsler i følgende kirker: 
Ålesund kirke, Borgund kyrkje, Spjelkavik kyrkje, Ellingsøy kyrkje og Volsdalen kirke. Kontakt Kirkens servicekontor på tlf 70165300 for forespørsel og evt. bestilling.

Betaling / Pris
Dersom brud og / eller brudgom er bosatt / har folkeregistrert adresse i det soknet de skal gifte seg, er det gratis å gifte seg i våre kirker.
Brudepar som ikke er bosatt i soknet og ikke medlem av Dnk, må pr. januar 2015 betale kr 3950,- for leie av kirke til vigsel.
Er paret ikke medlem av Dnk tilkommer kr 1850,- for organist.
Bor dere utenfor Nordre Sunnmøre Prosti (dvs Ålesund, Giske, Sula og Haram kommune) koster det kr 2164,- for leie av prest, pr 1.1.2016.

Mer informasjon
Les mer om vigsel i Den norske kirke på www.kirken.no.


Del denne artikkel på e-post