Wednesday, September 02, 2015
  |  Login
Medlemmer av Ålesund kirkelige fellesråd:
 

Robert Iversen , Ålesund  menighetsråd leder
Elling Wiik, Volsdalen menighet                                    

Brit Bjørge, Ellingsøy sokneråd                        
Lidvard Måseide, Spjelkavik sokneråd nestleder                          
Vibeke Parr, Borgund sokneråd
Svein-Rune Johannessen, Kirkeverge                         
Svend Klemmetsby, Oppnevnt av biskopen i Møre
Svein Tømmerdal, Valgt av Ålesund kommune

Daglig ledelse:
 
Svein-Rune Johannessen                          Kirkeverge